อนุทิน 54827 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • 15 ธ.ค. เข้าโรงเรียน ประชุมกรรมการบริหาร ติดตามงานทุกเรื่องที่ต้องปฎิบัติ คือ ไปแข่งขันทักษะที่ชัยภูมิ 26 ICT กีฬาภายใน  ปีใหม่ ครู นักเรียน ทัศนศึกษา(ใช้เงินจ้างครูสังคมมาเป็นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์) บ่ายแวะมานิสสัน เรื่องสอบราคาซื้อรถ 4 ประตู แวะหารือกับซ่เรื่องอัดเสียงและวีดิโองานเปิดมหกรรมที่ขัยภูมิ แดงโทรฯตามไปสังสรร ชวนโซ่ไปด้วย
  • 16 ธ.ค. ทำหนังสือชี้แจงกรณีร้องเรียน ส่งนิติกรบ่าย แวะหารือกับโซ่ พรุ่งนี้เข้าห้องอัด เพลงยังไม่ครบกำลังให้ส่งมาใหม่ นิพนธ์โทรฯถามข่าว ให้กำลังใจ
  • ค่ำตัดต่อวีดิโอ เตรียมภาพทำวีดิโงนของชัยภูมิ 26 ICT
เขียน 16 Dec 2009 @ 20:14 () แก้ไข 16 Dec 2009 @ 20:15, ()


ความเห็น (0)