อนุทิน #54824

วันนี้คุยกับน้องพยาบาล APN รัชนีพร คนชุม  ratchaneeporn-konchum

ที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวมาเป็นเวลานาน เขียน Case study ลงเป็นกรณีศึกษาในบันทึกของเธอ จะได้เรียนรู้ร่วมกัน

เขียน:

ความเห็น (0)