อนุทิน #54817

| อนุทิน...๗๖๒ |

ประชุมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเสร็จเมื่อ 17.30 น.

นั่งรับฟังและให้คำปรึกษากับน้องอาจารย์ที่คณบดีจะเรียกพบพรุ่งนี้

ปัญหาในสาขาวิชาจิตฯ ที่มีปัญหาทางจิตฯ กันทุกคน สาขานี้ ;)

เขียน:

ความเห็น (0)