อนุทิน 54817 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๗๖๒ |

ประชุมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเสร็จเมื่อ 17.30 น.

นั่งรับฟังและให้คำปรึกษากับน้องอาจารย์ที่คณบดีจะเรียกพบพรุ่งนี้

ปัญหาในสาขาวิชาจิตฯ ที่มีปัญหาทางจิตฯ กันทุกคน สาขานี้ ;)

เขียน 16 Dec 2009 @ 18:29 ()


ความเห็น (0)