อนุทิน #54803

"ผู้ประพฤติแต่ความดีงามโดยที่ตัวเองมีศรัทธามั่น

แน่นอนที่สุดการขวนขวายของเขาย่อมไม่สูญเปล่า"

คำสอนของท่าน..อัลเลาะฮฺ (อิสลาม)

เขียน:

ความเห็น (0)