อนุทิน #54757

  1. การตั้งหลัก การเตรียมรับการประเมินภายนอกสถานศึกษา กศน.รอบแรก  อำเภอสุดท้ายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในปีงบประมาณ  2552
  2. การทบทวนสารสนเทศ รายงานการประเมินตนเอง ข้อมูล สถานศึกษา ผู้รับบริการ ผู้เรียน หลักสุตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ภาคีเครือข่าย ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบที่กเดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เขียน:

ความเห็น (0)