อนุทิน 54757 - ajankoy

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  1. การตั้งหลัก การเตรียมรับการประเมินภายนอกสถานศึกษา กศน.รอบแรก  อำเภอสุดท้ายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในปีงบประมาณ  2552
  2. การทบทวนสารสนเทศ รายงานการประเมินตนเอง ข้อมูล สถานศึกษา ผู้รับบริการ ผู้เรียน หลักสุตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ภาคีเครือข่าย ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบที่กเดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เขียน 16 Dec 2009 @ 08:58 ()


ความเห็น (0)