อนุทิน 5474 - อ.ลูกหว้า

อ.ลูกหว้า
  • ประชุมประกันคุณภาพ  นำเสนอรองคณบดีฯว่าควรปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะใหม่ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่เปลี่ยนแปลงไป
  • เตรียมซื้อของใช้ส่วนตัวเพื่อไปสวนป่ามหาชีวาลัยอีสาน
  • กลางคืนเตรียมข้อมูลเป็นวิทยากรให้สำนักวิทยบริการเช้าวันที่ 16 พ.ค.  ยิ่งเตรียมยิ่งเพลิน...
เขียน 15 May 2008 @ 01:28 ()


ความเห็น (0)