อนุทิน #54705

               ภาคเช้า พิมพ์หาจำนวนอัตรา + เงินเดือน เพื่อรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบ สำหรับภาคบ่าย เข้าร่วมประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา

เขียน:

ความเห็น (0)