อนุทิน 54705 - บุษยมาศ

               ภาคเช้า พิมพ์หาจำนวนอัตรา + เงินเดือน เพื่อรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบ สำหรับภาคบ่าย เข้าร่วมประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา

เขียน 15 Dec 2009 @ 20:17 ()


ความเห็น (0)