อนุทิน 54657 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

คุณรงค์ มาเม้นท์ไว้ที่บันทึก

"ความต้องการ เป็นตัณหาหรือฉันทะ" 

อืม...น่าคิดต่อ 

ตอนนี้ที่คิดได้ก็เป็นเพียงคำถามต่อยอดว่า...มีเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างตัณหากับฉันทะตรงไหน? มีอะไรเป็นข้อสังเกตบ้าง?

เขียน 15 Dec 2009 @ 12:31 () แก้ไข 15 Dec 2009 @ 12:33, ()


ความเห็น (0)