อนุทิน 54637 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๗๕๘ |

ส่งหัวหน้าสาขาฯ ไปประชุมงานโสตฯ - เทคโน ครั้งที่ 24 ที่จุฬาฯ มา อิ อิ

หัวหน้าสาขาฯ จะได้ทราบ "กรอบมาตรฐานวิชาชีพเทคโนฯ" มาปรับใช้กับหลักสูตรใหม่ได้ และเป็นการเปิดหูเปิดตาด้วย

ดีมาก ๆ

เขียน 15 Dec 2009 @ 10:14 ()


ความเห็น (0)