อนุทิน 54637 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน...๗๕๘ |

ส่งหัวหน้าสาขาฯ ไปประชุมงานโสตฯ - เทคโน ครั้งที่ 24 ที่จุฬาฯ มา อิ อิ

หัวหน้าสาขาฯ จะได้ทราบ "กรอบมาตรฐานวิชาชีพเทคโนฯ" มาปรับใช้กับหลักสูตรใหม่ได้ และเป็นการเปิดหูเปิดตาด้วย

ดีมาก ๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)