อนุทิน 54634 - คนตานี

คนตานี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้มีโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากร จากกองการเจ้าหน้าที่ มาเป็นผู้ให้ความกระจ่างและความรู้ จัดที่ห้องสัมมนา 5-401 เวลา 10.00 

เขียน 15 Dec 2009 @ 09:29 ()


ความเห็น (0)