อนุทิน 54634 - คนตานี

  ติดต่อ

วันนี้มีโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากร จากกองการเจ้าหน้าที่ มาเป็นผู้ให้ความกระจ่างและความรู้ จัดที่ห้องสัมมนา 5-401 เวลา 10.00 

  เขียน:  

ความเห็น (0)