อนุทิน #54633

  ติดต่อ

ไม่เห็นด้วยกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเมืองไทยบางคน...ที่ยังใช้วิธีตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์...จาก forward mail... นำมาสอนในห้องเรียน ถ้าคิดวิเคราะห์แล้ว ไร้ซึ่งความก้าวหน้า...เพราะไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่า...ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ จาก forward mail เชื่อถือไม่ได้ เพราะเป็นเพียงความคิดเห็นของคนบางคนเท่านั้น ไม่มีแหล่งอ้างอิง...อย่างนี้เรียกว่า...ความรู้ไม่เกิด...สู้เอาเวลาไปหา...scholarly journals...อ่านดีกว่า แม้ว่าจะไม่สนุก ไม่มัน ก็ตาม แต่ได้อะไรกว่าเยอะ โดยเฉพาะงานวิจัย

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)