อนุทิน 54630 - สีตะวัน

สีตะวัน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 วันนี้ มีการจัดงานวันคนพิการสากลที่ห้างบิ๊กซี โดยทีมงาน CUP อำเภอเมือง (รพ.อุดรธานี รพ.ค่าย ฯ รพ. วัฒนาฯ ) หน้าที่วันนี้ คือ จัดการดูแลพาผู้พิการในพื้นที่ไปร่วมงาน

เนื่องจาก วันที่ 3 ธันวาคม เป็นวันคนพิการสากล แต่ระยะเวลาการดำเนินงานและการอนุมัติโครงการไม่สัมพันธ์กัน ทีมงานผู้จัดน้ำตากระจาย กว่าจะได้ทำงาน ..หุ หุ  (บทเรียนจากการทำงานน้อ..!!.. ก็ไม่เป็นไร ๆ ..สู้ สู้..ค่ะ)

กิจกรรมวันนี้ เพื่อส่งเสริมกำลังใจ สร้างความมีคุณค่าในตนเอง แก่ผู้พิการทุกคน...^_^

  • การแสดงดนตรีของชมรมคนตาบอด
  • การรำอวยพร และจินตลีลา ของชมรมคนหูหนวก
  • บู๊ทนิทรรศการแสดงสินค้าของชมรมคนพิการทางกาย ทางสายตา และ อื่น ๆ
  • การตรวจสุขภาพคนพิการ การขึ้นทะเบียนคนพิการ/สิทธิบัตรทอง

งานนี้เสียดายมากไม่ได้ถ่ายรูปมาโชว์เพราะ ลืมนำกล้องถ่ายรูปไปด้วย

บ่ายกลับสอ. งานเข้าหลายงาน

เพราะเป็นรพสต. จึงถูกส่งชื่อให้ไปเรียนเวชปฏิบัติ จันทร์-ศุกร์ทำงาน เสาร์-อาทิตย์ไปเรียน น่าสนุกดีค่ะ...อิ อิ

เขียน 15 Dec 2009 @ 06:59 () แก้ไข 16 Dec 2009 @ 19:46, ()


ความเห็น (0)