อนุทิน 54601 - ครูแมว อักษรา

เดือนที่ผ่านมาทั้งเดือน ลามมาจนถึงต้นเดือนธันวาคม  งานสร้างการเรียนรู้เพื่อเด็กและครอบครัวในโรงเรียนร่วมกับกลุ่มเพื่อนก่อการดี       "เขลางค์สิกขาลัย"เข้ามาให้เรียนรู้ จนแทบไม่มีเวลามาจัดการงานส่วนตัว คติที่ว่าการทำงานคือดอกไม้ของชีวิต ทำให้ได้ยินเสียงภายในดังชัดเจนว่า "เหนื่อยนักพักหน่อย"  ๆๆๆดังหลายครั้ง  การเดินทางคือการค้นพบคำตอบหลายเรื่องจริงๆ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเรื่องที่เราคิดว่า"สำคัญและต้องทำ"  ทำให้ได้คำตอบด้วยว่าการทำเพื่อผู้อื่นโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเป็นอามิสสินจ้าง แต่คือความสุขที่ได้ทำหน้าที่ของ"ผู้ให้" ไม่ได้ทำได้อย่างง่ายๆ ต้องพบบททดสอบมากมายที่ต้องผ่านให้ได้  นี่เองคือคุณค่าของเวลาและชีวิตที่มีการดำรงอยู่ของกายกับจิตที่ต้องให้แสงสว่างของปัญญาเป็นเครื่องนำทาง  การเรียนรู้ที่แท้จริงคือการเรียนรู้กาย เวทนา จิตและ ธรรมที่เกิดขึ้นในกายและจิตนี้ และยังต้องเรียนรู้ต่อไป

เขียน 14 Dec 2009 @ 21:44 () แก้ไข 14 Dec 2009 @ 21:45, ()


ความเห็น (0)