อนุทิน 54592 - ศรีกรม

  • ไปทำงานตามปกติ
  • แจ้งรายชื่อกองเชียร์ให้ สอข.๒
  • เวียนแจ้งให้ทุกสำนักงานเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการใน ๑๘ ธ.ค.๕๒
  • ขออนุมัติโครงการจัดทำจดหมายข่าว
  • คติ...แกงปลาให้เปลือยกาง แกงซ่างให้เปลือยงา..(ผญา)
เขียน 14 Dec 2009 @ 21:09 ()


ความเห็น (0)