อนุทิน 54548 - บุษยมาศ

               หลังจากที่ไม่ได้บันทึกรายการประจำวันมาหลายวัน วันนี้ได้ฤกษ์ดี ขอบันทึกรายการที่ทำ ดังนี้ โดยขอสรุปรายการที่ทำทั้งหมด คือ ได้ตรวจรายการในการบันทึกจำนวนคน จำนวนเงินของข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ให้ตรงกับน้องในกองได้ทำว่าถูกต้องหรือไม่ โดยเข้าไปตรวจดูใน เว็ป http://202.21.149.51:8080/opdc ซึ่งมียอดคลาดเคลื่อนกัน เลยแจ้งน้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง

เขียน 14 Dec 2009 @ 12:37 ()


ความเห็น (0)