อนุทิน 54515 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน...๗๕๖ |

พระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเสด็จพระราชดำเนินไปแล้วกี่แสนกี่ล้านกิโลเมตรในประเทศไทย ... เพื่อคนไทยที่มีสีธงชาติเดียวกันมิใช่หรือ ไม่ได้สีใดสีหนึ่งตรงไหนเลย ... ใช้ปัญญาตรองดูเถิด

  เขียน:  

ความเห็น (0)