อนุทิน 54515 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๗๕๖ |

พระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเสด็จพระราชดำเนินไปแล้วกี่แสนกี่ล้านกิโลเมตรในประเทศไทย ... เพื่อคนไทยที่มีสีธงชาติเดียวกันมิใช่หรือ ไม่ได้สีใดสีหนึ่งตรงไหนเลย ... ใช้ปัญญาตรองดูเถิด

เขียน 13 Dec 2009 @ 22:16 ()


ความเห็น (0)