อนุทิน 54482 - เตวิชโช

  ติดต่อ

กินอยู่อย่างสมถะ

ถ้อยทีถ้อยอาศัย

ค่อยเป็นค่อยไป

วางใจไม่วางมือ

ความยากจน

ทำให้เป็นคนแข็งแรง

  เขียน:  

ความเห็น (0)