อนุทิน 54475 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้ได้ทำงานที่ lab ได้งานดี ได้นอนงีบอย่างแรกให้พอได้กำลัง ได้คุยกับคุณมาร์คเรื่องศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้ทำโครงหลักสูตรตาม มคอ. 2 ของ TQF ได้ upgrade Ubuntu เป็น 9.10 แต่อยากจะทำ Portal เพิ่มก็ไม่ได้ทำ

เขียน 13 Dec 2009 @ 18:18 () แก้ไข 13 Dec 2009 @ 18:20, ()


ความเห็น (0)