อนุทิน 54468 - กิตติพัฒน์

  ความสุขจากการให้  คือสุขใจที่แท้จริง  ให้ไปแล้วไม่คิดถึงผลที่จะสะท้อนคืนมา  แต่...บางครั้ง เราก็ต้องกลับมานึกทบทวนว่าการให้ของเรานั้น ...ให้ ... ถูกหรือผิด  เพราะจิตใจของคน ยากแท้หยั่งถึง... ให้สิ่งเดียวกัน อาจส่งผลแตกต่างกัน....ช่างเถอะ ให้ไปแล้ว...ผลที่ได้ก็สุดแต่บุญกรรม..

เขียน 13 Dec 2009 @ 15:54 ()


ความเห็น (0)