อนุทิน 54416 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • เช้าวันใหม่หลังจากตักบาตรสมณะ ๖ รูปเสร็จ
    ก็มานั่งครุ่นคิดถึงหลัก "ปฏิจสมุปบาท"  ทำอย่างไรจึงจะจดจำได้แม่น...ตามลำดับ  อาจเป็นเพราะยังไม่เข้าใจลำดับการเกิดที่ต่อเนื่อง    เมื่อใดที่เข้าไปอยู่ "ในใจ"  และพิจารณาจนเข้าถึงเมื่อนั้นย่อมซาบซึ้งถึงสัจธรรม

"...การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันมา มีองค์หรือหัวข้อ 12 ดังนี้ คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ..."

เขียน 13 Dec 2009 @ 07:16 () แก้ไข 13 Dec 2009 @ 19:52, ()


ความเห็น (0)