อนุทิน 54415 - แววรุ้ง

การได้เห็นเด็กๆ พูดคุยกับครูเซฟอย่างมีความสุข ถ้อยคำที่พรั่งพรูออกมาแม้เรื่องที่เธอเล่าจะเป็นเรื่องเศร้าในชีวิตจริง แต่เราก็สัมผัสได้ถึงไออุ่นของความเอื้ออาทรที่ส่งผ่านออกมาทางแววตาของครู ในขณะที่กำลังรับฟังอย่างตั้งใจ การสอบถามข้อมูลเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่เอาใจใส่ดูแลบุตรหลานด้วยความรักและห่วงใย ทำให้ข้าพเจ้าได้ค้นพบว่า สิ่งสำคัญที่ทำให้ครูสอนเด็กเร่ร่อนสามารถเข้าไปอยู่ในใจของเด็กเร่ร่อนได้นั้น คือ การที่เป็นผู้ให้ด้วยความจริงใจอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

เขียน 13 Dec 2009 @ 06:57 ()


ความเห็น (0)