อนุทิน #54360

สบตาฟ้าใสแมกไม้สวย

ชีพอยู่ด้วยยินดีไมตรีจิต

มีธรรมชาติเป็นญาติมิตร

ใกล้ชิดพสุธาโลกอาทร

ฝึกออกจากอาคาร

เพื่อบริหารอารมณ์

เขียน:

ความเห็น (0)