อนุทิน 54343 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๓๑. การอ่านสร้างความรู้โดยดัชนี คำหลัก และคำสำคัญ ท้ายเล่ม

การอ่านหนังสือ มีวิธีอ่านได้หลายแนว รวมทั้งผู้อ่านสามารถพัฒนาเทคนิคในการอ่านที่ช่วยให้ตนเองบรรลุวัตถุประสงค์การอ่านได้ดีที่สุด เช่น การอ่านหลายรอบ รอบแรกอ่านภาพรวมหาประเด็นหลัก รอบที่สองจึงอ่านรายละเอียดตามสารบัญเนื้อหา แล้วรอบที่สามก็เจาะในรายละเอียดตามประเด็นที่ต้องการความเข้าใจให้ลึกซึ้ง หรือบางคนก็อ่านอย่างพิถิพิถันพร้อมกับบันทึกย่อและทำเครื่องหมายเพื่อกลับมาทบทวนอีกครั้ง ซึ่งวิธีเหล่านี้เป็นการอ่านโดยถือเอาเค้าโครงเนื้อหาตามสารบัญและเข้าใจตามที่ผู้เขียนต้องการ เป็นตัวตั้ง อีกแบบหนึ่งเป็นการอ่านแบบศึกษาค้นคว้าและสะสมความรู้ที่ต่อเนื่อง ไม่ใช่อ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหาหนังสือเท่านั้น แต่เป็นการอ่านเพื่อสร้างความรู้ซึ่งหนังสือก็จะอยู่ในฐานะเป็นข้อมูลเพื่อตอบคำถามผู้อ่านมากกว่าแสดงคำตอบผู้เขียน วิธีอ่านคืออ่านจากท้ายเล่มผ่านดัชนีและคำสำคัญ แล้วเชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนและขยายพรมแดนความรู้ออกจากกรอบของผู้อ่าน 

เขียน 12 Dec 2009 @ 11:06 () แก้ไข 12 Dec 2009 @ 18:20, ()


ความเห็น (0)