อนุทิน 54337 - กานดาน้ำมันมะพร้าว

ขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ 

      "...  ความสุขสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญ มั่งคงเป็นปกติสุข ความเจริญ มั่นคงทั้งนั้นจะสำเร็จผลเป็นจริงใดได้ ก็ด้วยทุกคน ทุกฝ่ายในชาติมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์รวมยิ่งกว่า ส่วนอื่น..."

            ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

          กานดา แสนมณี(สาธุวงษ์)

           

เขียน 12 Dec 2009 @ 10:17 ()


ความเห็น (0)