อนุทิน 54335 - nawa~natachoei

  ติดต่อ

ทัศนคติเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ รับฟังผู้อื่น ทุ่มเทในเป้าหมาย และแสดงความเสียสละเมื่อโอกาสมาถึง ความเข้าใจผู้อื่น และรับฟังผู้อื่นมากกว่าที่เป็นหัวใจสำคัญในการจูงใจผู้อื่น

  เขียน:  

ความเห็น (0)