อนุทิน #54313

ดีใจที่นักเรียนชั้น ม. 2 ได้เลือกปฏิบัติโครงงานหัตถกรรมพื้นบ้าน    " การไพเมล็ดข้าว"เพื่อใส่ใน  "ต้นครัวตาน" การเรียกวิธีการถักข้าวว่า "ไพข้าว" เพราะว่าเวลาทำจะมีค้างในการทำเหมือนการ "ไพคา" จึงขอความรู้จาก @ลุงหนานพรหมมาเน้อ..

เขียน:

ความเห็น (0)