อนุทิน #54287

| อนุทิน...๗๕๐ |

นั่งดู "กบนอกกะลา" ตอนพิเศษ "ตามรอยพ่อ"

พระเจ้าอยู่หัวของเรา ตรัสว่า "ข้าวของฉันมีลมหายใจ แล้วข้าวของเธอล่ะมีลมหายใจไหม"

ทำให้เกิดความคิดของนักวิชาการในการสร้างยุ้งข้าวที่ทำด้วยหญ้าแฝกดินเหนียวในเวลาต่อมา

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)