อนุทิน 54287 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๗๕๐ |

นั่งดู "กบนอกกะลา" ตอนพิเศษ "ตามรอยพ่อ"

พระเจ้าอยู่หัวของเรา ตรัสว่า "ข้าวของฉันมีลมหายใจ แล้วข้าวของเธอล่ะมีลมหายใจไหม"

ทำให้เกิดความคิดของนักวิชาการในการสร้างยุ้งข้าวที่ทำด้วยหญ้าแฝกดินเหนียวในเวลาต่อมา

เขียน 11 Dec 2009 @ 21:20 () แก้ไข 11 Dec 2009 @ 21:21, ()


ความเห็น (0)