อนุทิน 54284 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • วันนี้ไปทำงานตามปกติ
  • เชิญชวนข้าราชการเข้าโครงการอุปสมบทมีผู้เข้าร่วม ๖ คน
  • เวียนกำหนดการตรวจราชการให้ทุกสำนักงานภายในสังกัดทราบ
  • คติ...สุขทุกข์อยู่ที่จิต ยิ่งคิดยิ่งทุกข์ ยิ่งหยุดยิ่งสุข...
  เขียน:  

ความเห็น (0)