อนุทิน 54268 - Kamonrat' Maechan

ผลการแข่งขันคัดตัวเมือง

ด.ญ สุธีรา เมืองซายมูล ม. 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ผลการแข่งขันเขียนตามคำบอกตัวเมือง

นายสามารถ ก้างออนตา ม. 6/8 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

คุณครูดีใจมากกว่านักเรียนค่ะ

เขียน 11 Dec 2009 @ 19:38 ()


ความเห็น (0)