อนุทิน #54268

ผลการแข่งขันคัดตัวเมือง

ด.ญ สุธีรา เมืองซายมูล ม. 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ผลการแข่งขันเขียนตามคำบอกตัวเมือง

นายสามารถ ก้างออนตา ม. 6/8 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

คุณครูดีใจมากกว่านักเรียนค่ะ

เขียน:

ความเห็น (0)