อนุทิน #54193

ถึงบ้านแล้ว โดยสวัสดิภาพ อัลฮัมดุลิลลาห์ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัย เตรียมงานเป็นสัปดาห์ ใช้เวลาประชุมหนึ่งชัวโมงเสร็จ แต่สำคัญคือความประทับใจ และแสงสว่างสำหรับการสร้างคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัย

ระหว่างรอขึ้นเครื่อง รายงานการประชุมก็เกือบเสร็จเหมือนกัน อัลฮัมดุลิลลาห์ พรุ่งนี้คงส่งท่านเลขานุการตรวจสอบไได้เลย

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)