อนุทิน 5418 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

แม่นี้เป็นผู้ถนอมเฝ้าครองรัก

ผูกสมัครรักใคร่ "ลูก" ไม่หน่ายหนี

แม้ยามนอน แม่คอยเฝ้า ด้วยชีวี

ไม่คิดหนี หายหน้าจาก ลูกยาใจ

แม่รักลูก ลูกก็รู้ อยู่แม่รัก

ลูกรู้จัก ทดแทนคุณ คุณแม่นั่น

คุณแม่จ๋า ลูกจักตอบ ทดแทนพลัน

ทุกเช้าค่ำ จะรักแม่ ทดแทนเอย...

บุคคลใดที่รักแม่ จักไม่ทำชั่ว เพราะกลัวบาป

ละอายใจต่อความรักของแม่ท่านได้ทำไว้ให้กับเรา...

เขียน 14 May 2008 @ 21:38 ()


ความเห็น (0)