อนุทิน 5418 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

แม่นี้เป็นผู้ถนอมเฝ้าครองรัก

ผูกสมัครรักใคร่ "ลูก" ไม่หน่ายหนี

แม้ยามนอน แม่คอยเฝ้า ด้วยชีวี

ไม่คิดหนี หายหน้าจาก ลูกยาใจ

แม่รักลูก ลูกก็รู้ อยู่แม่รัก

ลูกรู้จัก ทดแทนคุณ คุณแม่นั่น

คุณแม่จ๋า ลูกจักตอบ ทดแทนพลัน

ทุกเช้าค่ำ จะรักแม่ ทดแทนเอย...

บุคคลใดที่รักแม่ จักไม่ทำชั่ว เพราะกลัวบาป

ละอายใจต่อความรักของแม่ท่านได้ทำไว้ให้กับเรา...

  เขียน:  

ความเห็น (0)