อนุทิน #54171

หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ สื่อรายวันภาษาอังกฤษ

สนใจต่อคดีของวิศวกรไทย ศิวรักษ์ ชุติพงษ์  เป็นพิเศษ รายงาน

ในหน้าแรกแทบทุกวัน  วันนี้ ๑๐ ธันวาคม ก็นำเสนออีก

โดยรายงานว่าพรรคเพื่อไทยกำลังดำเนินการอย่างรีบเร่งเกี่ยวกับ

การขอพระราชทานอภัยโทษให้กับนายศิวรักษ์ 

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)