อนุทิน 5416 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เมื่อกาย วาจา และใจได้ทำกรรมใดนั้นไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้น


กรรมไม่ว่ากรรมใด กรรมหนัก กรรมเบา ฉ้อฉล คดโกง ผิดลูกเขา เมียใคร ย่อมได้รับกรรมนั้นอย่างที่จะเลี่ยงเสียมิได้

กรรมที่ทำกับบุพการีชนบุคคลอันเป็นที่รักนั้นเป็นกรรมหนัก
ทำดีได้ดีมาก ทำชั่วได้ชั่วมาก
เมื่อทำดี ย่อมได้ดีก่อนกรรมอื่น
เมื่อทำชั่ว ย่อมได้ชั่วก่อนกรรมอื่นเช่นเดียวกัน

ท่านขณะที่พ่อและแม่ยังมีชีวิตอยู่ ขอท่านจงประกอบกรรมดีต่อท่านให้สุด ๆ
หากกรรมชั่วใดที่เคยทำกับท่านไว้ ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นี้ ขอได้โปรดขวนขวาย กราบขอขมาลาโทษต่อท่าน โปรดให้ท่านอโหสิกรรมให้เสีย เพราะเมื่อท่านล่วงละจากโลกนี้ไปแล้ว โอกาสนั้นจะไม่มีสำหรับเรา...

เขียน 14 May 2008 @ 21:32 ()


ความเห็น (0)