อนุทิน #54153

รายงานผลการแข่งขันทักษะ ทีโรงเรียนพานพิทยาคมดังนี้

คัดลายมือ ม.ต้น    ได้รางวัลเหรียญทอง ด.ญ.ภัทราวรรณ์ ติ๊บตึง ม.3.1

คัดลายมือ ม.ปลาย ได้รางวัลเหรียญทองแดง น.ส.สุภาวดี สุยะไชย ม.6.3

เขียน:

ความเห็น (0)