อนุทิน 54128 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  ติดต่อ

  • เช้า 9 ธ.ค. ส่งครู นักเรียนไปแข่งขัน 3 แห่ง (ม.ราชภัฎอุบล  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ และโรงเรียนอนุกูลนารี) รถติดมาก
  • เข้าไปเดินชมงาน ถ่ายภาพ กลับ 4 โมงพร้อมสุพจน์ จะมีประชุม 11 ธ.ค. และต้องส่งเอกสาร ผอ.ดีเด่น สบมท. ให้ผอ.ยุงยุทธ
  • 10 ธ.ค. อยู่บ้าน ทำสวน ซักผ้า ไปนวดบ่าย
  เขียน:  

ความเห็น (0)