อนุทิน 54107 - ชาดา ~natadee

  ติดต่อ

หนึ่งหัวใจ....มีสี่ห้อง....ทุกๆ ห้องมีแต่เธอเพียงคนเดียว.....

ที่จริงแล้ว...หัวใจมีดวงเดียว 

ห้องหนึ่ง...ใส่ความจริงใจ  

ห้องสอง...ใส่กำลังใจ  

ห้องสาม...มีความใส่ใจ 

ห้องสี่...มีความไว้ใจ

สี่ห้องนี้สูบฉีดถึงกัน  เอาไว้ประคับประคอง...หัวใจดวงเดียว...

ไม่สบายดูแลตัวเองด้วยนะคนดี คนทางนี้เป็นห่วงเสมอ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)