อนุทิน 5410 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การพากเพียรในธรรม เป็นสิ่งที่ควรกล่าวยกย่องและสรรเสริญบัณฑิตในการเพียรเพื่อละไปในสังสารวัฏนี้

กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นสิ่งที่ควรเจริญ และเพียรพิจารณา กายในกายนี้ เวทนาในเวทนานี้ จิตในจิตนี้ ธรรมในธรรมนี้
พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนถึงเหตุให้เกิดทุกข์และวิธีการดับไปซึ่งทุกข์นั้น

เมื่อเราเข้าใจเสียซึ่งเหตุให้เกิดทุกข์และวิธีการดับไปซึ่งทุกขเวทนานั้น เราจึงได้ชื่อว่าบัณฑิตผู้มี "ปัญญา"

การรักษากายหนึ่ง การรักษาใจหนึ่ง และการรักษา "จิต" หนึ่งเป็นสิ่งที่บัณฑิตควรระวังรักษาไว้ในทุกขณะตื่น

ดังนั้น "ธรรมโอสถ" นั้นพึงจะต้องประกอบด้วย ศีลเป็นพื้นฐาน สมาธิเป็นท่ามกลาง และปัญญาเป็นเบื้องปลาย ประดุจท่อนไม้หนึ่งท่อน เมื่อเราจะยก ย่อมจะต้องยกทั้งต้น กลาง และปลาย จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งมิได้

ศีลเป็นพื้นฐานในการนำกายและใจให้บริสุทธิ์ สิ้นสุดแห่งความเห็นแก่ตัว
สมาธิเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกรู้ในท่ามกลาง
ปัญญาเป็นหนทางที่ใช้ค้นหาและตัดสินวิธีการใดที่จะรักษา "กายและใจ" นี้ไว้เพื่อกอบคุณงามความดี

ปัญญาในเบื้องปลายเป็นจุดในการตัดสินใจว่าเราจะใช้ธรรมโอสถใดรักษา
สำหรับ "โรคความดันต่ำ" นี้ ธรรมโอสถที่เหมาะสมกับการใช้รักษาคือการ "จงกลม" ที่กอบด้วย การบริหารกายและจิต
ใช้กายปรับสมดุลแห่งลม ผสานและผสมสติและสมาธิที่มั่นคง มอง พิจารณาความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ย่างก้าวที่สัมผัส ในทุกคืน ทุกวัน ทุกสัปดาห์
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาก้าว ย่าง เหยียบ และหยุด จะต้องฉุดสติหวนระลึกถึงกายในกายนี้ให้รู้พร้อม

เมื่อดำเนินกำลังฝ่ายโลกียะ ถึงขณะแล้ว ขอจงถอนกำลังออกมาพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ จึงจะครบด้วย กาย เวทนา จิต และ "ธรรม" เพื่อถอนเสียจากความยึด ความหลง ในสิ่งที่พบที่เจอนั้น เพื่อเข้าถึงโลกุตตระธรรมที่จะนำไปสู่การละสังโยชน์ได้อย่างแท้จริง

เขียน 14 May 2008 @ 21:22 () แก้ไข 21 May 2012 @ 19:41, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สาธุ ชื่นใจจังเลยค่ะ อนุทินนี้ กำลังศึกษาสติปัฐฐานสี่ ตามที่มีคนแนะนำให้ทำเช่นกัน แต่ว่ามันยังทำไม่สำเร็จ เพราะคิดว่าอ่านจนเข้าใจแล้ว แต่ปฏิบัติน้อย ไม่ค่อยจริงจังเลยพลาดพลั้งอยู่เรื่อย แต่ไม่ถึงขนาดกับ ล้มเหลว แต่เสียเวลาไปมาก ยากตรงที่ต้องคอยบังคับจิตของตนเองน่ะค่ะ แล้วจิตคอยจะหวนย้อนไปในอดีต บางทีก็ฟุ้งไปในอนาคต พอรู้ตัวดึงมาอยู่กับปัจจุบัน มันก็ยิ่งตึงๆ เพราะปัจจุบันมันก็มีแต่เรื่องที่คอยมาทดสอบใจเรา ตอนนี้กลับมาลองตั้งใจอีกที ต้องทำให้ได้ มหาสติปัฐฐานสี่ คงไม่ไกลเกิน จะไหวไหมนี่ อิอิ

เขียนเมื่อ 

สติปัฏฐาน ๔