อนุทิน #54080

  ติดต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม  www.climate.org 

Climate Change Update in Thailand:

http://www.onep.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=503&Itemid=36

 The Task Group on Data and Scenario Support for Impact and Climate Analysis (TGICA)] ของ IPCC ได้พัฒนาระบบเพื่อการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับภูมิอากาศที่ URL

http://www.ipcc-data.org/maps/  เรียกว่าศูนย์กระจายข้อมูล (Data Distribution Center: DDC)

  เขียน:  

ความเห็น (0)