อนุทิน 5405 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

พระพุทธองค์ท่านได้ทรงเมตตาตรัสบอกไว้ว่า “คน” เราจะป่วยนั้นมีได้ ๔ ปัจจัยหลัก อันได้แก่ ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอหนึ่ง ทำความเพียรมากเกินไปหนึ่ง อากาศเปลี่ยนหนึ่ง และ กรรมอีกหนึ่ง...

เขียน 14 May 2008 @ 20:54 ()


ความเห็น (0)