อนุทิน 54039 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

"ชีวิตคือการเดินทาง  เรือนร่างคือศาลาพักใจ"
วันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๒  พานักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
ที่ค่ายลูกเสือวัดเนรัญชราราม   อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)