อนุทิน 54016 - อ้อยเล็ก

ชีวิตคือการศึกษา การศึกษาในพระพุทธศาสนา ต้องศึกษา 3 อย่าง เรียกว่า ไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา การศึกษา 3 อย่างนี้ ไม่ต้องอาศัยหนังสือก็ได้ เพราะการศึกษาในพระพุทธศาสนา คือ การปฏิบัติด้วยกาย วาจา ใจ..     

                   พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก               

                                    

เขียน 08 Dec 2009 @ 22:23 ()


ความเห็น (0)