อนุทิน #53993

วันนี้ที่โรงเรียนไม่มีการเรียนการสอน...

ทางต้นสังกัดได้จัดอบรมการนิเทศน์กับกำติดตามการปฏิบัติงานวิชาการและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

เขียน:

ความเห็น (0)