อนุทิน 53993 - เทียนน้อย

  ติดต่อ

วันนี้ที่โรงเรียนไม่มีการเรียนการสอน...

ทางต้นสังกัดได้จัดอบรมการนิเทศน์กับกำติดตามการปฏิบัติงานวิชาการและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)