อนุทิน 53971 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • วันนี้นำเรื่องสั้น  "นักโทษประหาร"  ของ ศาสตราจารย์แสง  จันทร์งาม  มาสอน
    นักเรียนเพื่อฝึกตีความ   เด็กส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงธรรม   ครูอธิบายเรื่องเรือนจำ 
    ภพภูมิทั้ง ๓๑  ภูมิ  สัญลักษณ์ต่าง ๆ  กำแพงอิฐ  กำแพงหิน  กำแพงเหล็ก  ที่ล้อมรอบเรือนจำใหญ่   ต้องใช้  ขวานหิน  ขวานเหล็ก  ขวานเพชร  ทำลาย
  • นี่กระมังการสอดแทรกหลักคำสอนผ่านม่านวรรณกรรม   โดยที่เด็กไม่เบื่อหน่าย...
    ครูสอนไปก็บอกตนเองไป..."ครูเองก็ยังหลงอยู่ในเรือนจำนี้เช่นกัน"   ตอนนี้ก็พยายามใช้ขวานทั้งหลายทำลายกำแพงเรือนจำ.. แต่แรงจะถือขวานไม่ค่อยมี
  • อ่านเพิ่มเติม http://www.tamdee.net/main/read.php?tid-371-page-e.html
เขียน 08 Dec 2009 @ 15:34 () แก้ไข 08 Dec 2009 @ 15:46, ()


ความเห็น (0)