อนุทิน 53960 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

               ในช่วงเช้า เซ็นต์ผ่านงานให้กับน้อง ๆ ในกอง โดยแยกงานให้แต่ละคน ส่วนช่วงบ่าย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ให้กับคณะกรรมการเพื่อดำเนินการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

  เขียน:  

ความเห็น (0)