อนุทิน 53949 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เตรียมไปอุบล รถ 5 คัน สุพจน์จะขับรถให้
  • คณะครู นักเรียนไปเช้านี้  บ่ายเรอประชุมกับเขต 1 เรื่องไปอบรมที่รัฐสภา ก่อนเดินทางไปอุบล
  • เซ็นถอนเงิน 53000 บาท ไปราชการ
  • ประชุมแล้วเสร็จบ่ายสองครึ่ง เดินทางบ่ายสาม ถึงที่พัก(บ้านพี่สาวรองสุนทร) 4 ทุ่ม
เขียน 08 Dec 2009 @ 10:03 () แก้ไข 10 Dec 2009 @ 09:08, ()


ความเห็น (0)