อนุทิน 53894 - พระปลัด

  ติดต่อ

"ปรารถนาสารพัดในปัถพี  เอาไมตรีแลกได้ดังใจจง"

ลักษณะการประสานประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตั้งแต่ระดับล่างสุดคือระหว่างเพื่อบ้าน  จนถึงระดับนานาชาติ

ความเป็นมิตรไมตรีมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกกระบวนการ

  เขียน:  

ความเห็น (0)