อนุทิน 53894 - พระปลัด

พระปลัด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ปรารถนาสารพัดในปัถพี  เอาไมตรีแลกได้ดังใจจง"

ลักษณะการประสานประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตั้งแต่ระดับล่างสุดคือระหว่างเพื่อบ้าน  จนถึงระดับนานาชาติ

ความเป็นมิตรไมตรีมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกกระบวนการ

เขียน 07 Dec 2009 @ 17:56 ()


ความเห็น (0)