อนุทิน 53885 - anuchavadee

anuchavadee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ  อาจได้มาจากการปฏิบัติได้จริงอยู่แล้วในองค์การต่าง ๆ หรือทำการวิจัยสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ตามตัวแบบดังนี้

QIT = IT * (QM1 + QM2 + …QMn)

**(จารึก ชูกิตติกลุ, 2548)

เขียน 07 Dec 2009 @ 15:32 ()


ความเห็น (0)