อนุทิน #53865

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552  คุณอัจฉรา ปรีชา และคุณไพโรจน์ ปรีชา

ได้บริจาคหนังสือเป็นจำนวนเงิน 13,598 บาท

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการอ่าน ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูง

เขียน:

ความเห็น (0)