อนุทิน 53864 - อิน

  ติดต่อ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 โรงเรียนบ้านนาลับแลง

ได้จัดทำการพับกระทงจากกระดาษที่ไช้แล้ว

เพื่อประหยัดพลังงาน และลดโลกร้อน และปลูกจิตสำนืกที่ดี

  เขียน:  

ความเห็น (0)