อนุทิน 53863 - อิน

  ติดต่อ

เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2552 โรงเรียนบ้านนาลับแลง

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา

เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเหล็กน้ำพี้

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬา เปตองหญิง

และรางวัลเหรียญเงินกรีฑาหญิง

  เขียน:  

ความเห็น (0)